Sign In

Cho thuê lao động

TNTalent có khả năng cung cấp nhân sự số lượng lớn cho một hoặc nhiều vị trí công việc trong dài hạn hoặc một khoảng thời gian nhất định theo yêu cầu và đặc thù hoạt động kinh doanh của Khách hàng. Với loại hình dịch vụ trọn gói và chịu trách nhiệm trong việc tuyển dụng các ứng viên đạt yêu cầu, đào tạo kỹ năng cũng như hỗ trợ doanh nghiệp các hoạt động liên quan đến quản trị, thanh toán lương thưởng, phúc lợi, giúp giảm thiểu thời gian và tối ưu hóa việc quản lý các vấn đề liên quan đến Quản trị nguồn nhân lực.

ĐƯỢC TIN CẬY BỞI

Dịch vụ cho thuê lao động trọn gói giúp Doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động quản lý, vận hành

QUY TRÌNH