Sign In

Tư vấn chiến lược nhân sự

Thấu hiểu tầm quan trọng của công tác hoạch định chiến lược nhân sự đối với sự phát triển của Doanh nghiệp, TNTalent mang tới cho khách hàng nhiều lựa chọn dịch vụ bao gồm:

  • Xây dựng Chiến lược phát triển tổ chức
  • Xây dựng các Chính sách và Quy trình quản lý nhân sự
  • Xây dựng lộ trình công danh
  • Tư vấn ứng dụng Luật lao động hoạt động Quản lý nhân sự
  • Xây dựng Chính sách lương và Phúc lợi
  • Xây dựng phương pháp Quản lý Hiệu suất công việc


ĐƯỢC TIN CẬY BỞI

Chiến lược nhân sự không thể tách rời Chiến lược phát triển chung của Doanh nghiệp

QUY TRÌNH