Sign In

Quản lý nhân sự

Nghiệp vụ Quản lý nhân sự hàng ngày với nhiều quy trình phức tạp, sự vụ phát sinh thường xuyên, tình huống nhân sự đa dạng nếu không được vận hành tốt sẽ là những rủi ro rất lớn ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Bằng kinh nghiệm vận hành xuất sắc bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm đã được kiểm chứng, TNTalent sẽ giúp khách hàng vận hành một cách hiệu quả các nghiệp vụ và tình huống nhân sự phát sinh hàng ngày góp phần tinh giản bộ máy, tối ưu quy trình, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất và sự hài lòng của người lao động. Các giải pháp tích hợp trong gói Dịch vụ quản lý nhân sự bao gồm:

  • Quy hoạch Nhân sự
  • Quản lý định biên và chi phí nhân sự
  • Quản lý, đánh giá hiệu suất, năng lực và rà soát lương
  • Các thủ tục nhân sự khác


ĐƯỢC TIN CẬY BỞI

Quản lý nhân sự hiệu quả góp phần tinh giản bộ máy & nâng cao hiệu suất công việc của nhân viên

QUY TRÌNH