Sign In

Thanh toán Lương & Phúc lợi

Việc quản lý, theo dõi, thực hiện thanh toán lương và chế độ phúc lợi tuy là công việc mang tính tác nghiệp, ít ảnh hưởng đến chiến lược chung của doanh nghiệp nhưng lại chiếm nhiều thời gian và có tác động lớn đến tinh thần làm việc của CBNV nếu xảy ra sai sót. Bởi vậy, dịch vụ thanh toán lương và chế độ phúc lợi của TNTalent mang đến cho Khách hàng các giải pháp tính lương linh hoạt, bảo mật thông tin, góp phần cải thiện hoạt động quản lý lương và giúp khách hàng tối ưu hóa được thời gian và chi phí.  Các giải pháp mà đội ngũ chuyên gia và tư vấn về lương của TNTalent cung cấp cho Khách hàng bao gồm:

  • Tính và trả lương hàng tháng
  • Tính thuế TNCN hàng tháng & Quyết toán thuế TNCN
  • Đăng ký Bảo hiểm bắt buộc
  • Thanh lý Hợp đồng lao động
  • Thanh toán & theo dõi chế độ phúc lợi


ĐƯỢC TIN CẬY BỞI

Chúng tôi sẽ giúp khách hàng giảm thiểu được các rủi ro phát sinh trong hoạt động thanh toán Lương & Phúc lợi

QUY TRÌNH