Sign In

M.Share Academy Cố vấn tinh hoa - Tạo ra thế hệ kế thừa và để lại các di sản kiến thức

18 Tháng 5, 2023

Ngày 17/5/2023, tại Trung tâm đào tạo TNTalent, Lễ khai giảng 𝑴.𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 𝑪𝒐̂́ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂 đã diễn ra trong một không gian đặc biệt ấn tượng.Chương trình lấy ý tưởng từ bộ phim nổi tiếng Harry Potter với Học viện phép thuật Hogwarts. Ở đây, các “Giáo sư” đặc biệt của M.Share Academy chính là lãnh đạo Exco – những Mentor sẽ đồng hành chia sẻ kiến thức cho 37 học viên tinh hoa - là đội ngũ kế cận của MSB trong tương lai
mshare 1.jpg
“𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̃, 𝑀𝑆𝐵 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑎̃ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑖̣ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑙𝑜̃𝑖 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑜̂́𝑖 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖. 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎𝑦, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ ℎ𝑎𝑦 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑀.𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑦, 𝑐𝑎́𝑐 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟, 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡, ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑜̉𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉, 𝑡𝑢𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑙𝑜̃𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑒̣̂ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑀𝑆𝐵”, “𝑯𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒅𝒖̛̣” 𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑴𝑺𝑩 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑳𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉.
mshare 3.jpg
Trong sự kiện, “𝑮𝒊𝒂́𝒐 𝒔𝒖̛” 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑪𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 – 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝑴𝑺𝑩 đã giới thiệu về cuốn sổ tay hành trình học tập MSB trong năm 2023. Đây là hành trình Đào tạo & dẫn dắt chuyển đổi số với mong muốn truyền cảm hứng từ lãnh đạo, quản lý lan tỏa xuống tất cả CBNV.
“𝑇𝑇Đ𝑇 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑜̣̂ 𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒̂̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́, 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎, 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐… 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑒̣̂ 𝑘𝑒̂́ 𝑐𝑎̣̂𝑛. 𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑜̉𝑖 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ”, anh Cương chia sẻ.
mshare 2.jpg
Chương trình còn có sự xuất hiện của Bà Ngô Thị Ngọc Lan - Giáo sư danh dự đến từ “Học viện Navigos” với phần chia sẻ tổng thể về tình hình nhân sự thế giới hiện tại, câu chuyện thu hút, đào tạo và gìn giữ nhân tài tại MSB.
Chương trình được thiết kế riêng với sự tham dự của Mentor là 15 anh/chị được lựa chọn từ các thành viên EXCO của MSB và Mentee là các anh/chị bao gồm toàn bộ các cán bộ EXCO-1, cán bộ quản lý band 7, band 8 có chọn lọc. Các thành viên sẽ được chia vào 5 khoa tương ứng với 05 giá trị cốt lõi mới của MSB, gồm “ Khoa Hiệu quả; Khoa Khách hàng là trọng tâm; Khoa Sáng tạo; Khoa Trách nhiệm và Khoa Nhân Văn.
mshare 4.jpg
​ Với tinh thần “Học khác đi", trong năm 2023, MSB đã xây dựng Dự án văn hóa học tập M.share. Dự án triển khai với rất nhiều phương thức khác nhau, đặc biệt là chương trình Cố Vấn tinh hoa được thiết kế và xây dựng với fomart mới lạ để các Mentor không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn phát triển và gìn giữ đội ngũ nhân tài nội bộ.
👉 Theo dõi TNTalent để cập nhật thông tin về nhân sự.
--------------
TNTalent: Giải pháp nhân sự toàn diện
TNTalent - Nâng bước thành công
Địa chỉ: TNR Tower 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 024 7301 6363
Email: tuyendung@tntalent.vn